Životné poistenie

Investičné životné poistenie ponúka klientom možnosť zhodnocovania časti svojich prostriedkov.Jedinečný produkt - MetLife LIFE : poistná ochrana - Kontrola nad investíciami - Prístup k investíciam - Možnosť vybrať si z viacerých fondov pri investovaní - Možnosť meniť investičnú stratégiu v priebehu roka a tiež pomer krytia rizika a sporenia.Úrazové poistenie: finančné zabezpečenie rodiny v prípade straty života jej živiteľa následkom úrazu, zachovanie životného štandardu v prípade trvalej invalidity následkom úrazu, prístup k lekárskym konzultáciám z významných medicínskych centier v USA v prípade závažných zdravotných problémov. Pre viac informácii nás neváhajte osloviť.

Prejsť na web dodávateľa
 • Cena: individuálne
 • Lokalita : Chorvátsky Grob

Zaujímavé produkty iných firiem

Spracovanie miezd

 • Lokalita : Bratislava

Účtovníctvo a jeho vedenie

 • Lokalita : Bratislava

Účtovníctvo, mzdy, poradenstvo

 • Lokalita : 1 Bratislava

Renta

 • Lokalita : Bratislava

Bývanie

 • Lokalita : Bratislava

Finančný plán

 • Lokalita : Bratislava

Finančné služby BECO

 • Lokalita : Topoľčany

Pôžičky/Úvery

 • Lokalita : Bratislava

Účtovný audit

 • Lokalita : Bratislava

Sporenie

 • Lokalita : Bratislava

Zabezpečenia

 • Lokalita : Bratislava

Poistná udalosť

 • Lokalita : Partizánske

Kontakt

Finalys, s. r. o.

Adresa
Triblavinská 33/1030, 900 25 Chorvátsky Grob
Web
www.finalys.sk