Úvery pre dôchodcov

Ku žiadosti o úver potrebujete nasledovné doklady: - fotokópiu občianskeho preukazu - fotokópiu dispozičnej kartičky k Vášmu účtu, prípadne prvú stranu zmluvy o bežnom účte, na ktorý Vám poskytneme finančné prostriedky - fotokópiu dokladu s kontaktnou adresou (SIPO, faktúru za mobilné služby, ...) - potvrdenie o príjme, tj. výmer zo sociálnej poisťovne, príp. z útvaru zabezpečujúceho výsluhový dôchodok (ak je výmer starší ako tri mesiace, dokladujte dôchodok potvrdením z pošty, prípadne výpisom z účtu) - Váš vek musí byť max.68 rokov - ručiteľ (dôchodca, príp.zamestnaný)

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Trenčín

Zaujímavé produkty iných firiem

Poistná udalosť

  • Lokalita : Partizánske

Úvery do 24 hod.

  • Lokalita : Banská Bystrica

Podnikateľské úvery

  • Lokalita : Trenčín

Zamestnanecký úver

  • Lokalita : Trenčín

Hypopôžička

  • Lokalita : Malý Šariš

Kontakt

JURKY, s. r. o.

Adresa
Mierové námestie 24, 911 01 Trenčín
Web
http://www.jurky.sk, http://www.proficredit.sk