Živnostenské úvery

Ku žiadosti o živnostenskú pôžičku požadujeme následovné doklady: - fotokópiu občianskeho preukazu - fotokópiu dispozičnej kartičky k Vášmu účtu, prípadne prvú stranu zmluvy o bežnom účte, na ktorý Vám poskytneme finančné prostriedky - fotokópiu dokladu s kontaktnou adresou (SIPO, faktúru za mobilné služby, ...) - fotokópiu živnostenského listu, koncesnej listiny (nie staršie ako tri mesiace) - fotokópia daňového priznania s pečiatkou daňového úradu + prílohy k daňovému priznaniu (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch) - potvrdenie o vyrovnaných účtoch zo Sociálnej poisťovne - potvrdenie o vyrovnaných účtoch z Daňového úradu

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Trenčín

Zaujímavé produkty iných firiem

Poistná udalosť

  • Lokalita : Partizánske

Úvery do 24 hod.

  • Lokalita : Banská Bystrica

Podnikateľské úvery

  • Lokalita : Trenčín

Zamestnanecký úver

  • Lokalita : Trenčín

Hypopôžička

  • Lokalita : Malý Šariš

Kontakt

JURKY, s. r. o.

Adresa
Mierové námestie 24, 911 01 Trenčín
Web
http://www.jurky.sk, http://www.proficredit.sk