Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia

Naša firma má skúsenosti v oblasti deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác. Tieto práce vykonávajú kvalifikovaní odborníci disponujúci aplikačnou dopravnou technikou na výkon týchto prác. Táto technika umožňuje kvalitné vykonanie prác s ohľadom na životné prostredie.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Prešov

Dalšie produkty dodávateľa

Kontakt

DLC s.r.o.

Adresa
Sabinovská 58/5124, 080 03 Prešov
Web
http://www.dlc.sk