PRÁVNE PORADENSTVO - www.klientservis.eu - zákaznícky servis pre …

SPRAVODLIVOSŤ - BYŤ PRAGMATICKÝ V MENE KLIENTA, TAM KDE EMÓCIE OVLÁDLI RIEŠENIA. Zákaznícky servis pre poškodených, oklamaných a podvedených. Našim cieľom je v prvom rade dosiahnuť pre vás čo najrýchlejšie odškodnen ie, a to aj súdnou cestou. Nezáleží nám na tom,aký zložitý je problém, do ktorého ste sa dostali, ani na tom, koľko máte na účte. Presadzujeme princíp rovnosti prístupu k zákazníkom a spravodlivosť pre každého.Naša činnosť tak spočíva v zastupovaní poškodených,ako aj v prefinancovávaní súdnych sporov (po dohode podľa povahy veci), takže vám poskytneme komplexné odborné zabezpečenie vymoženia vášho odškodnenia a iných nárokov od prvotných administratívnych úkonov, nasledujúc právnym zastúpením v súdnom konaní a končiac prípadnou exekúciou. My vám poskytneme predbežné posúdenie vášho prípadu. Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať, http://www.klientservis.eu . Kontakt: 0918 687 702

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Rožňava

Prílohy

Kontakt

Ing.Barnabáš Szakall Klient Servis

Adresa
P. Dobšinského 67, 048 01 Rožňava
Web
http://www.klientservis.eu