Poistenie vozidiel

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu chráni vás i každého vodiča, ktorý v čase nehody oprávnene používa vaše vozidlo a zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla tretej osobe.

  • Lokalita : Trnava

Zaujímavé produkty iných firiem

Kontakt

Avensi s.r.o.

Adresa
Hlavná 24, 917 01 Trnava