Zmluvné zabezpečenie BOZP a OPP vo firmách

Naša firma zmluvne zabezpečuje BOZP a OPP vo firmách s vypracovaním kompletnej dokumentácie z BOZP a OPP vo firme. BOZP: spravovanie politiky bezpečnosti práce, analýza rizík na jednotlivých pracoviskách prípadne aj na stroje, školenie radových, vedúcich zamestnancov a zástupcov zamestnancov z BOZP, poradenstvo z BOZP, šetrenie a príprava podkladov k pracovným úrazom, upozorňovanie zákazníkov o skončení platnosti jednotlivých školení a odborných prehliadok, kontroly z BOZP vo firme. OPP: spravovanie kompletnej dokumentácie z požiarnej ochrany podľa činnosti firmy, školenie radových, vedúcich zamestnancov z OPP a jednotlivých hliadok z OPP, poradenstvo z OPP, upozornenie zákazníkov o skončení platnosti jednotlivých školení a kontrol z OPP, kontoly z OPP vo firme. Zabezpečujeme aj bezpečnostné tabuľky, ktoré sú potrebné na jednotlivé pracoviská.

Prejsť na web dodávateľa
 • Lokalita : Detva

Zaujímavé produkty iných firiem

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Účelom PZS je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov, ochrana a podpora zdravia s prihliadnutím na zdravotnú spôsobilosť zamestnancov v priebehu ich pracovného života s cieľom udržať práceschopnosť a zdravie zamestnancov.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk
Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Zabezpečujeme a vykonávame kompletný servis v oblasti OPP prostredníctvom technikov požiarnej ochrany (TPO) a špecialistov požiarnej ochrany (ŠPO).

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk

Komplexné služby BOZP a OPP

 • Lokalita : Považská Bystrica
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

Kontrola požiarnych zariadení má za úlohu zabezpečiť, aby zariadenie v prípade potreby bolo plne funkčné a mohlo byť použité na ochranu životov, zdravia a majetku.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk
Bezpečnostno-technická služba

Bezpečnostno-technická služba

Ponúkame široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti práce. Profesionálnym a flexibilným prístupom Vám zabezpečíme splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk

Ochranná pracovná obuv

 • Lokalita : Bratislava

Výstražné fólie

 • Lokalita : Bratislava

Kontakt

JF, spol. s r.o.

Adresa
Záhradná 4, 962 12 Detva
Web
http://www.jf.sk