Upratovanie zdravotníckych zariadení

V zariadeniach, v ktorých sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti má dôležitú úlohu dôkladná mechanická očista celého prostredia. Pre dodržiavanie hygienického režimu je dôležité vypracovanie harmonogramu upratovacích prác a dezinfekčného plánu a jeho dodržiavanie v praxi. Frekvencia upratovacích a dezinfekčných prác je presne rozpracovaná pre každú miestnosť zariadenia podľa požiadaviek objednávateľa a nárokov kladených na dodržiavanie hygienického režimu pre jednotlivé pracoviská. Upratovanie sa vykonáva denne, systematicky, zásadne navlhko. Zabraňuje to zvirovaniu prachových častí a baktérií, následnému vdychovaniu alebo usadzovaniu na vyčistené miesta. Frekvencia upratovania sa zvyšuje v závislosti od kategórie oddelenia a vždy podľa epidemiologickej situácie. Používame roztoky syntetických čistiacich prípravkov a dezinfekčných prípravkov v predpísanej koncentrácii, ktoré sú ekologické a schválené Hlavným hygienikom SR. Upratovacie pomôcky a nástroje sú udržiavané v čistote. Pri umývaní a dezinfekcii podláh a iných plôch používame dvojvedrové vozíky s euromopom. Na upratovanie a dezinfekciu väčších plôch používame umývacie stroje a automaty.

Prejsť na web dodávateľa
 • Lokalita : Poproč

Zaujímavé produkty iných firiem

Čistenie ozónom

Čistenie ozónom

Čistenie ozónom Spoločnosť Potes s.r.o. je expertom pre čistenie veľkých kancelárií. Vďačíme za investovanie do zariadenia, ktorý má hodinovú kapacitu 14 gramov ozónu. Zariadenie slúži na dezinfekciu pomocou ozónu O3 , ktorý rýchlo a účinne ničí 99,9% zdravotne závadných baktérií, vírusov a plesní....

 • Cena: podľa aktuálneho cenníka
 • Lokalita : Banská Bystrica
 • Telefón : +421905722533
 • Web: http://www.potes.sk/

Upratovacie služby

 • Lokalita : Horná Potôň

Údržba exteriérov

 • Lokalita : Banská Bystrica

Špeciálne upratovacie práce

 • Lokalita : Banská Bystrica

Reknstrukcie

 • Lokalita : Bratislava

Stavebné práce - MSJK s.r.o.

 • Lokalita : Bratislava

Upratovacia služba Elle trade s.r.o.

 • Lokalita : Horná Potôň

Umývanie fasád

 • Lokalita : Banská Bystrica

Upratovacie práce

 • Lokalita : Banská Bystrica

CLEAR VISION

 • Lokalita : Košice

Čistenie suchým ľadom

 • Lokalita : Bratislava

Kontakt

ČaSS, spol. s r.o.

Adresa
Hurbanova 13, 040 01 Košice
Web
http://www.cass.sk