Finančné zabezpečenie

Aktívna časť života, keď pracujeme, vytvárame hodnoty, ale aj míňame a požičiavame si, nám zaberá väčšiu časť nášho života. V tomto období má každý z nás väčšie či menšie ciele. Jedno však majú spoločné – uskutočniť sa môžu iba vtedy, ak na ne máme pripravený zodpovedajúci objem finančných prostriedkov. Ambíciou konceptu finančného zabezpečenia je spolu s Vami definovať kľúčové ciele a časové horizonty, kedy má byť pripravený zodpovedajúci objem finančných prostriedkov na ich realizáciu. Koncept finančného zabezpečenia rieši aj optimálne financovanie Vašim potrieb, na ktoré zatiaľ nemáte pripravený potrebný kapitál. V súčasnej dobe nízkych úrokových sadzieb odporúčame klientom prehodnotiť ich staré spotrebné úvery a refinancovať ich za oveľa výhodnejších podmienok.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Vráble

Kontakt

Ing. Ladislav Jamrich

Adresa
Sídl. Lúky 1230/86, 952 01 Vráble
Web
http://www.finvia.sk/ladislav-jamrich