Pracovná zdravotná služba

Spoločnosť BOZPO vykonáva pracovnú zdravotnú službu (PZS) na základe vydaného oprávnenia č. : OPPL-6109/2007-Oj zo dňa 16.7.2007. Náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby : vykonávame lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci - vstupné, výstupné, periodické, mimoriadne a následné, vykonávame odborné vyšetrenia k výkonu lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, perimetrické scriningové vyšetrenie – statickým počítačovým perimetrom, EKG, scriningovu audiometriu, spirometrické vyšetrenie, chladové testy podľa Rejska, vykonávame Fotopletyzmografické vyšetrenie na objednanie aj na základe indikácie lekára na priamu platbu, zisťovanie nebezpečenstiev a hodnotenie zdravotných rizík, dohľad nad pracovným prostredím, školenie zamestnancov na rizikových pracoviskách, odborné poradenstvo a pomoc, zabezpečovanie dohľadu a poradenstva pri projektovaní a výstavbe sociálnych zariadení a zariadení na osobnú hygienu, zabezpečenie školení z poskytovania prvej pomoci, pravidelné rozbory príčin vzniku pracovných úrazov v súvislosti s prácou a pracovným prostredím, konzultačné služby, kvalitný tím zdravotníckych odborníkov po celom území SR.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Prievidza

Kontakt

BOZPO, s.r.o.

Adresa
Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
Web
http://www.boz.sk

Tato firma je ověřena systémem ReferenceHodnocení.cz.