DLC s.r.o.

odporúčaný záznam

Naša firma má skúsenosti v oblasti deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác. Tieto práce vykonávajú kvalifikovaní odborníci disponujúci aplikačnou dopravnou technikou na výkon týchto prác. Táto technika umožňuje kvalitné vykonanie prác s ohľadom na životné prostredie. Používame prípravky ekologicky nezávadné a tieto sa dajú aplikovať aj počas prevádzok v nemocniciach, reštauráciách, potravinárskych či iných prevádzkach. Samozrejmou súčasťou našich služieb je aj poradenská činnosť na prevenciu proti šíreniu a premnožovaniu rôzneho hmyzu, hlodavcov či nákaz, čo je v konečnom dôsledku dôležité pri vynakladaní Vašich finančných prostriedkov v budúcich obdobiach, starostlivosti o zdravie ľudí a pracovného prostredia.

Prejsť na web dodávateľa

Odbory firmy


Produkty firmy

Kontakt

Adresa
Sabinovská 58/5124, 080 03 Prešov
E-mail
email
Web
http://www.dlc.sk
Telefón
+421905334038


Kontaktný formulár