GOPAS SR, a.s.

Spoločnosť GOPAS je najväčším poskytovateľom školení v oblasti informačných technológií na českom aj slovenskom trhu. Odborné kurzy absolvuje ročne takmer 30 tisíc študentov, z ktorých väčšinu tvoria IT špecialisti. Sme držiteľom autorizácií v oblasti vzdelávania firiem Microsoft (Microsoft Gold Learning Competency Partner, Oracle (OAEC), IBM (ATP), Hewlett-Packard (ATC), Apple (ATC), Android (ATC) a EC-Council (ATC). GOPAS je tiež autorizovaným testovacím strediskom spoločností Prometric (Prometric APTC) a VUE (Virtual University Enterprises), akreditovaným testovacím strediskom pre ECDL. O kvalitách poskytovaných služieb svedčí získaný certifikát ISO 9001 a akreditácia Ministerstva školstva SR pre elektronické vzdelávanie a prípravné kurzy na ECDL. Okrem školení sa naše školiace stredisko venuje aj tvorbe samoštudijných elektronických kurzov (E-learning) IKT zručností a príprave na ECDL.


Odbory firmy

Kontakt

Adresa
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava
Web
http://www.gopas.sk

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.134 aktívnych dopytov, pre ktoré hľadáme dodávateľov. Zadajte číslo, zavoláme obratom späť.