Produkty (nájdených 1 095 produktov)

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Účelom PZS je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov, ochrana a podpora zdravia s prihliadnutím na zdravotnú spôsobilosť zamestnancov v priebehu ich pracovného života s cieľom udržať práceschopnosť a zdravie zamestnancov.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk

Výživový doplnok

 • Lokalita : Košice-Západ

Pacientský komplet

 • Lokalita : Piešťany

Sonografické prístroje SonoScape

 • Lokalita : Žiar nad Hronom

Revamil

 • Lokalita : Piešťany

Endoprotéza čeľustného kĺbu

 • Lokalita : Dolná Mariková

Kardiotokograf EDAN F-9

 • Lokalita : Piešťany

Vreckový doppler EDAN Sonotrax

 • Lokalita : Piešťany

Vyhrievaná miska VMO-06

 • Lokalita : Piešťany

Odsávačka CA-MI New ASKIR C30

 • Lokalita : Piešťany

Veterinárne pomôcky

 • Lokalita : Košice-Západ

Endotracheálne kanyly WellLead

 • Lokalita : Piešťany

Bezpečnostné kontajnery

 • Lokalita : Piešťany

Distraktory MD

 • Lokalita : Dolná Mariková

Germicídne svietidlá

 • Lokalita : Piešťany

Vyhrievaná podložka HM-13

 • Lokalita : Piešťany