ITgamma, s.r.o.

ITgamma, s.r.o. je akreditovaným testovacím centrom pre počítačové vodičské preukazy (ECDL). Ako prvá spoločnosť na Slovensku má oprávnenie na testovanie ECDL Advanced (pre pokročilých). V tejto súvislosti poskytujeme prípravné kurzy pre záujemcov o testovanie. Ďalším odborom našej činnosti sú prekladateľské a tlmočnícke služby (anglický jazyk, ruský jazyk, taliansky jazyk) a vydavateľská činnosť.


Odbory firmy

Kontakt

Adresa
Tajovského 12, 962 31 Sliač