Dav J.A. Komenského - OOO - Mgr. Anna Bariaková

Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi, vzdelávanie v oblasti BOZP a OPP, vypracovávanie základnej dokumentácie, prevádzkových poriadkov v oblasti BOZP, OPP, BTZ , posudzovanie rizík z hľadiska bezpečnej práce. Vypracovávanie školských vzdelávacích programov v oblasti BOZP a OPP pre stredné odborné školstvo. Odborný garant v oblasti pedagogiky a andragogiky k BOZP a OPP. Vzdelávanie, poradenstvo, vypracovávanie prevádzkovej odbornej dokumentácie pre stredné odborné školy v oblasti bezpečnej práce, pracoviska, systém manažmentu v oblasti BOZP, OPP, COO pre školské zariadenia.


Odbory firmy

Zaujímavé produkty iných firiem

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Účelom PZS je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov, ochrana a podpora zdravia s prihliadnutím na zdravotnú spôsobilosť zamestnancov v priebehu ich pracovného života s cieľom udržať práceschopnosť a zdravie zamestnancov.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk

Pracovná zdravotná služba

 • Lokalita : Považská Bystrica
Bezpečnostno-technická služba

Bezpečnostno-technická služba

Ponúkame široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti práce. Profesionálnym a flexibilným prístupom Vám zabezpečíme splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk

Bezpečnostno-technická služba

 • Lokalita : Považská Bystrica
Technik požiarnej ochrany

Technik požiarnej ochrany

Vykonávam služby technika požiarnej ochrany pre bezpečnosť pracoviska i iných priestorov. Pre ponuku či viac informácii ma kontaktujte na uvedených kontaktoch.

Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

Kontrola požiarnych zariadení má za úlohu zabezpečiť, aby zariadenie v prípade potreby bolo plne funkčné a mohlo byť použité na ochranu životov, zdravia a majetku.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk

Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

 • Lokalita : Považská Bystrica
Školenie vodičov

Školenie vodičov

Ponúkam školenie vodičov a vodičov vysokozdvižných vozíkov pre vás i vašich zamestnancov. Pre ponuku a viac informácii ma stačí osloviť na uvedených kontaktoch.

Školenie vodičov

 • Lokalita : Myjava

Predaj eko produktov - Ing. Martina Tomková

 • Lokalita : Šarišské Bohdanovce

Predaj eko produktov - Ing. Martina Tomková

 • Lokalita : Šarišské Bohdanovce
Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Zabezpečujeme a vykonávame kompletný servis v oblasti OPP prostredníctvom technikov požiarnej ochrany (TPO) a špecialistov požiarnej ochrany (ŠPO).

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk

Ochrana pred požiarmi

 • Lokalita : Považská Bystrica
Revízia komínov

Revízia komínov

Vykonám kontrolu a revíziu vášho komínového systému pre jeho bezpečnosť a kvalitu v zmysle platných predpisov. Pre viac informácii ma stačí osloviť na uvedených kontaktoch.

Revízia komínov

 • Lokalita : Myjava

Odpadové hospodárstvo - Ing. Martina Tomková

 • Lokalita : Šarišské Bohdanovce

Odpadové hospodárstvo - Ing. Martina Tomková

 • Lokalita : Šarišské Bohdanovce

Kontakt

Adresa
Komenského 3, (budova MsÚ - III.poschodie), 990 01 Veľký Krtíš

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.134 aktívnych dopytov, pre ktoré hľadáme dodávateľov. Zadajte číslo, zavoláme obratom späť.