Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.

Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.poskytuje svojim klientom právnu pomoc predovšetkým v oblasti práva duševného vlastníctva vrátane práva priemyselného vlastníctva, obchodného, občianskeho práva, práva k nehnuteľnostiam, pracovného a správneho práva. V oblasti práva duševného vlastníctva sa venuje problematike autorského práva, najmä úprave vzťahov k počítačovým programom, právam na označenie, a to právam k ochranným známkam, nezapísaným označeniam, internetovým doménam. AKPP poskytuje kompletné zastupovanie klientov aj vo všetkých konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR.


Odbory firmy

Kontakt

Adresa
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Web
http://www.akpp.sk

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.134 aktívnych dopytov, pre ktoré hľadáme dodávateľov. Zadajte číslo, zavoláme obratom späť.