Európsky vzdelávací inštitút n.o.

Európsky vzdelávací inštitút n.o. (EVI n.o.) je nezávislá, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania. Vo svojej ponuke vzdelávacích produktov sa snaží reflektovať aktuálne témy, ktoré sú bezprostredne späté s rozvojom ľudského potenciálu vo svetle súčasných procesov prehlbujúcej sa integrácie v rámci štruktúr EU ako aj globálnej súťaživosti. Ide nám o vytváranie kompaktných produktov prispôsobených praktickým potrebám záujemcov a zapadajúcich do koncepcie ďalšieho a celoživotného vzdelávania.


Odbory firmy

Kontakt

Adresa
Štúrova 3, 811 02 Bratislava 1
Web
www.evi.sk

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.134 aktívnych dopytov, pre ktoré hľadáme dodávateľov. Zadajte číslo, zavoláme obratom späť.