BussContact.sk
| katalóg business firiem

Iné účtovnícke služby

PROFIT accounting s.r.o., Šustekova 14 , Bratislava

Vyhodnocovanie výsledku hospodárenia pre potreby klienta. Účasť na zasadnutiach vrcholných orgánoch spoločnosti klienta s prezentáciou dosiahnutých výsledkov. Účasť a zastupovanie záujmov klienta na jeho rokovaniach s inými obchodnými partnermi. Zabezpečenie priebežného i úplného auditu.

Kontaktný formulár