BussContact.sk
| katalóg business firiem

Seminár Odložená daň - zmeny 2011

Progres Slovakia, s.r.o., Komárnická 26 , Bratislava

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s odloženou daňou v zmysle národnej legislatívy a s rozdielmi oproti Ifrs, so zameraním najmä na podstatné zmeny v postupoch účtovníctva podnikateľov od 1.1.2011a pripravovanými zmenami v Ias 12.

Firma Progres Slovakia, s.r.o.
Adresa Komárnická 26, Bratislava
Telefónne číslo +421 903 440 420
E-mailová adresa petrjanos@progslov.sk

Kontaktný formulár