BussContact.sk
| katalóg business firiem

Seminár Strategické riadenie

Progres Slovakia, s.r.o., Komárnická 26 , Bratislava

Absolvent získa znalosti o strategickom riadení spoločnosti, naučí sa strategicky rozmýšľať, pochopí potrebu analýzy východiskového stavu spoločnosti, docení potrebu vízie a stratégie spoločnosti, pochopí význam stanovenia strategických zámerov a cieľov a pod.

Kontaktný formulár