BussContact.sk
| katalóg business firiem

Kurzy elektrotechnikov s preskúšaním na § 21, § 22 a § 23 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Mlynské nivy 70 , Bratislava

Program kurzov je zameraný na oboznamovanie elektrotechnikov s právnymi predpismi v oblasti Bozp pri práci na elektrických zariadeniach a získanie odbornej spôsobilosti na výkon požadovanej práce, s vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti a zápisu o skúške.

Firma Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Adresa Mlynské nivy 70, Bratislava
Telefónne číslo +421 2/555 664 98
E-mailová adresa ibp@ibp.sk

Fotogaléria

Kontaktný formulár