BussContact.sk
| katalóg business firiem

Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva

KIMEA, s.r.o., M.R. Štefánika 840/41B , Žilina

Vedenie hlavnej knihy (zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska), vedenie analytickej evidencie, vedenie účtovného denníka (chronologický zápis účtovných prípadov), vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov, vedenie evidencie majetku, vedenie pokladničnej knihy atď.

Firma KIMEA, s.r.o.
Adresa M.R. Štefánika 840/41B, Žilina
Telefónne číslo +421 41/700 31 15, +421 904 669 964
E-mailová adresa gubala@kimea.sk

Fotogaléria

Kontaktný formulár