BussContact.sk
| katalóg business firiem

Podvojné účtovníctvo

UDM AUDIT s.r.o., Mostná 60 , Nitra

Založenie účtovnej jednotky, vedenie účtovných kníh, obratová predvaha, výkaz ziskov a strát, súvaha, evidencia hmotného i nehmotného investičného majetku, evidencia a spracovanie Dph, spracovanie účtovnej závierky vrátane priznania k dani z príjmu, cash flow, skompletizovanie zbierky listín.

Firma UDM AUDIT s.r.o.
Adresa Mostná 60, Nitra
Telefónne číslo +421 2/446 346 86, +421 903 750 768
E-mailová adresa udm@udm.sk

Fotogaléria

Zajímavé produkty jiných firem

Kontaktný formulár