BussContact.sk
| katalóg business firiem

Riešenie problémov odpadového hospodárstva a skládok odpadov

GEOtest Bratislava, spol. s r.o., Stavbárska 27, P.O.BOX 4 , Bratislava 28

Ponúkame geologický prieskum skládok, poradenstvo pri spracovávaní Programov odpadového hospodárstva, inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo pre skládky odpadov.

Kontaktný formulár