BussContact.sk
| katalóg business firiem

Recyklácia odpadových olejov

DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139 , Banská Bystrica

Oleje sú zbierané pomocou špeciálnych autocisterien alebo v malých obaloch (sudy, konajnery) a sú dovážané do najbližšieho zberného skladu. Všetky vyzbierané oleje sú chemicky analyzované, triedené, odvodnené (predúprava olejov).

Firma DETOX s.r.o.
Adresa Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica
Telefónne číslo +421 905 153 231
E-mailová adresa katarina.schneider@detox.sk

Kontaktný formulár