BussContact.sk
| katalóg business firiem

Jednoduché účtovníctvo

KRC Consulting s.r.o., Vápenná 9 , Bratislava

Zahŕňa: prvotné spracovanie dokladov a ich automatizované spracovanie, vedenie peňažného denníka, spracovanie ročnej uzávierky , výkaz o majetkoch a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdajoch, evidencia pohľadávok a záväzkov, evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní.

Firma KRC Consulting s.r.o.
Adresa Vápenná 9, Bratislava
Telefónne číslo +421 2/208 332 21
E-mailová adresa a.slobodova@krcconsulting.sk

Kontaktný formulár