BussContact.sk
| katalóg business firiem

Pre spoločnosti - Occupational Safety & Health, Fire Protection

DRILL B.S., spol. s r.o., Grösslingová 51 , Bratislava

Vám ponúka širokú škálu služieb v oblasti ochrany zdravia pri práci, prevencii pracovných úrazov a chorôb z povolania, metodickej pomoci a poradenstva pri zabezpečovaní povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

Firma DRILL B.S., spol. s r.o.
Adresa Grösslingová 51, Bratislava
Telefónne číslo +421 911 011 578
E-mailová adresa info@drill.sk

Zajímavé produkty jiných firem

Kontaktný formulár