BussContact.sk
| katalóg business firiem

Verejné školenie - Zákonník práce - veľká novela od 01.09.2011

Agentúra TEMPO, s.r.o., Jánošíkova 1 , Žilina

CIEĽOVÁ SKUPINA: Seminár z pracovného práva, určený najmä pre manažérov, personalistov, právnikov aj neprávnikov. OBSAHOVÉ ZAMERANIE: • vedúci zamestnanec • odstúpenie od pracovnej zmluvy • delené pracovné miesto • skúšobná doba • pracovné pomery na dobu určitú • nové spôsoby a dôvody skončenia pracovného pomeru • rôzne dĺžky výpovedných dôb • peňažná náhrada za nedodržanie výpovednej doby • odstupné a odchodné po novom • povinnosti zamestnanca • obmedzenie konkurečnej činnosti zamestnanca • pracovný čas ,nadčasová práca a doby odpočinku • dovolenka • prekážky v práci • flexikonto • zástupcovia zamestnancov • kolektívne zmluvy s novým významom • ďalšie schválené zmeny v zákonníku práce

Kontaktný formulár