BussContact.sk
| katalóg business firiem

Ochrana ovzdušia

AQUAViTA PLUS, spol. s r.o., Kľakovská 877/3 , Žarnovica

Pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve ochrany ovzdušia (OO), včasné pripomínanie zákonných lehôt v oblasti OO, vedenie evidencie jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia, výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, vypracovanie potrebných žiadostí pre orgány štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia, zabezpečenie informácií o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok a aj ďalších údajov potrebných na zistenie stavu ovzdušia v zmysle zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší, zabezpečenie akreditovaných meraní emisií zo všetkých zdrojov oprávnenou osobou v zmysle zákona o ochrane ovzdušia a i.

Firma AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.
Adresa Kľakovská 877/3, Žarnovica
Telefónne číslo +421 45/681 21 85
E-mailová adresa aquavita@naex.sk

Fotogaléria

Zajímavé produkty jiných firem

Kontaktný formulár