BussContact.sk
| katalóg business firiem

Obaly

AQUAViTA PLUS, spol. s r.o., Kľakovská 877/3 , Žarnovica

Pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve o obaloch, včasné pripomínanie všetkých zákonných lehôt v oblasti obalov a odpadov z obalov, vykonávanie administratívnej činnosti pri nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov v zmysle zákona č. 119/2010 Z.z., registrácia povinnej osoby v registri povinných osôb, zavedenie evidencie o obaloch a jej vedenie, zabezpečenie zberu a zhodnotenia obalov a odpadov cez oprávnenú organizáciu, hlásenie o obaloch a odpadoch z obalov, vypracovanie Programu prevencie v zmysle zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch.

Kontaktný formulár