BussContact.sk
| katalóg business firiem

Ing. Silvia Kosztolányiová POTRAVINY BEZ RIZIKA

Dopravná 5, Levice

Poradenstvo v oblasti hygieny potravinárskych prevádzok od posúdenia priestorov, technologického vybavenia prevádzky, vypracovania dokumentácie potrebnej k činnosti prevádzky (prevádzkové poriadky, systémy HACCP, SVP, Sanitačné programy), pomoc pri zavádzaní systémov zdravotnej bezpečnosti potravín do praxe, príprava prevádzok na audity systémov HACCP a SVP, pomoc pri odstraňovaní nedostatkov zistených v potravinárskych prevádzkach príslušnými RÚVZ (hygiena)

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.112 aktívnych dopytov, ku ktorým hľadáme dodávateľov. Zadajte telefónne číslo, zavoláme vám späť do 15 minút a nájdeme i dopyty pre vás.