Holandská obchodná komora v Slovenskej republike

Holandská obchodná komora v Slovenskej republike je neziskové občianske združenie založené v roku 1997. Holandská obchodná komora je platformou pre tých, ktorí chcú úspešne realizovať obchodné a podnikateľské aktivity na Slovensku alebo v Holandsku a majú záujem o výmenu informácií. Za týmto účelom organizujeme pravidelné obchodné stretnutia. Členmi sa môžu stať holandské a slovenské obchodné spoločnosti, ako aj jednotlivci. Vítané sú samozrejme aj iné národnosti. Hlavným zámerom Holandskej obchodnej komory je podpora obchodných a iných vzťahov medzi Holandským kráľovstvom a Slovenskou republikou a tiež podpora a ochrana spoločných záujmov členov a to najmä: podpora členov v networkingu a lobingu propagácia holandských a slovenských podnikov, predovšetkým členov podpora výmeny informácií, know-how a skúseností medzi členmi propagácia investičných možností a obchodných príležitostí so Slovenskom


Odbory firmy

Kontakt

Adresa
Panenská 21, 811 04 Bratislava

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.134 aktívnych dopytov, pre ktoré hľadáme dodávateľov. Zadajte číslo, zavoláme obratom späť.