Akadémia Danubiana

Akadémia Danubiana poskytuje komplexné služby v oblastiach rozvoja manažérskych zručností, obchodných zručností, jazykového vzdelávania, vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológií, BOZP a vybraných služieb v oblasti cestovného ruchu. Pripravujeme a realizujeme vzdelávacie programy šité na mieru individuálnym záujemcom ako i firemným klientom. Súčasťou našej ponuky je i osveta v oblasti Wellness, ako i pomoc základným a stredným školám v oblasti zaistenia finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a následná pomoc pri realizácii podporených projektov.


Odbory firmy

Kontakt

Adresa
Kolískova 6, 841 05 Bratislava