BussContact.sk
| katalóg business firiem

Ing. Iva Kostková - IKOS

Stred 2204/33, Považská Bystrica

Odporúčaný záznam

Pracujem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - autorizovaný bezpečnostný technik, v oblasti ochrany pred požiarmi - technik PO, školenia BOZP a PO, dokumentácia BOZP, projekty PO - špecialista PO, pracovná bezpečnostná služba, koordinátor BOZP, predaj hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov a príslušenstva.

Adresa Stred 2204/33, Považská Bystrica
Telefónne číslo +421 905 363 562
E-mailová adresa kostkova@ikospb.sk
IČO 33802017
IČ DPH SK1020515870

Produkty firmy

Komplexné služby BOZP a OPP

  • Lokalita: Považská Bystrica

Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

  • Lokalita: Považská Bystrica

Projekty na ochranu osobných údajov

  • Lokalita: Považská Bystrica

Bezpečnostno-technická služba

  • Lokalita: Považská Bystrica

Požiarna ochrana

  • Lokalita: Považská Bystrica

Pracovná zdravotná služba

  • Lokalita: Považská Bystrica

Ochrana pred požiarmi

  • Lokalita: Považská Bystrica

Komplexné služby BOZP a OPP

  • Lokalita: Považská Bystrica

Kontaktný formulár