Audentes, s. r. o.

Prekladateľské služby, príprava projektov pre financovanie z fondov EÚ. Vzdelávanie. (Žiadosti o nenávratý finančný príspevok. Projekty. Preklady. školenia, projekty, EÚ, ŽoNFP)


Odbory firmy

Kontakt

Adresa
Poľovnícka 23, 974 06 Banská Bystrica
Web
www.audentes.sk