Ing. Eva Odziomková - Colette

Poskytovanie služieb poisťovacieho makléra, uzatváranie poistných zmlúv, leasing, úver, uzavráranie zmlúv II. III. piliera, poskytovanie odbornej pomoci, infomácií odprúčaní klientovi, koordinácia opatrení po vzniku škodovej a poistnej udalosti, spolupráce pri vybavovaní, nároku a plnení plynúcich klientovi poistnej zmluvy, analýza poistných zmlúv a navrhovanie vhodného riešenia pre klienta


Odbory firmy

Kontakt

Adresa
Bučianska 1841/1, 917 01 Trnava