Ing. Jozef Tuček

Majetkové vysporiadenie; Poradenstvo majetko - právneho vysporiadania; Zabezpečenie stavebných povolení


Odbory firmy

Kontakt

Adresa
Vígľašská Huta-Kalinka - Kalinka 95, 962 25 Detva