Alexander Kosár

Činnosti zástupcov poisťovne Poisťovacie služby týkajúce sa strojového zariadenia/inžinierskych prác, doplnkového poistenia, likvidácie poistných udalostí, poistenia proti stratám, poistnej matematiky a poistenia správy odmien za záchranu Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou Služby poskytované podnikateľskými organizáciami


Odbory firmy

Kontakt

Adresa
Boheľov 23, 929 01 Boheľov