BussContact.sk
| katalóg business firiem

BOZPO, s.r.o.

Ciglianska cesta 3C, Prievidza

Odporúčaný záznam

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (tiež len bezpečnosť práce a BOZP) je v najúspešnejších spoločnostiach významným ukazovateľom úrovne vyspelosti a starostlivosti o bezpečnosť a zdravie a je prvoradou zárukou ochrany zdravia a spokojnosti tak zamestnancov ako i verejnosti. Spoločnosť BOZPO vznikla v roku 2003 ako nástupca fyzických osôb podnikajúcich v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od roku 1996 hlavne malým a stredným podnikom pôsobiacim na regionálnej úrovni. Cenné a praktické skúsenosti boli získané praxou pred týmto obdobím a to v oblasti bezpečnosti banského a stavebného priemyslu ako i praxou v štátnom odbornom dozore a inšpekcii práce. Postupne sa naša spoločnosť vyprofilovala z regionálnej úrovne a v súčasnosti poskytujeme služby hlavne v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia po celom území SR a na požiadanie aj v ČR, podnikom a organizáciám bez rozdielu veľkosti, čo do počtu zamestnancov a druhu zamerania činností objednávateľa.

Adresa Ciglianska cesta 3C, Prievidza
Telefónne číslo +421 918 363 879
E-mailová adresa tender@boz.sk
IČO 36332151
IČ DPH SK2021774150

Kontaktný formulár