KAILÁS

Združenie podporuje fotografickú tvorbu najmä formou výstavnej, vzdelávacej, propagačnej a publikačnej činnosti. Organizuje fotografické dielne, školenia. Organizuje cvičenia jógy.


Odbory firmy

Kontakt

Adresa
Jurigovo nám. 15, 841 04 Bratislava