BussContact.sk
| katalóg business firiem

Progres CAD Engineering, s.r.o.

Masarykova 16, P.O.Box 107, Prešov

Dovoľujeme si ponúknuť nasledovné služby: • geodetické a kartografické práce, • napĺňanie územne orientovaných informačných systémov geodetickými, kartografickými a inými údajmi, • inžiniersku geodéziu, výkon funkcie autorizovaných geodetov a kartografov, kontrolné merania, • vytyčovanie stavebných objektov a zameranie skutočného vyhotovenia stavieb, • spracovanie pozemkových úprav a registrov pozemkov, vytyčovanie hraníc, • vyhotovenie projektovej dokumentácie ciest, • spracovanie nameraných geodetických údajov, • skenovanie analógových máp a spracovanie rastrových máp, • kartometrickú, on-screen ručnú, poloautomatickú alebo automatickú vektorizáciu, • poradenskú, školiacu a konzultačnú činnosť.

Kategórie firmy

Adresa Masarykova 16, P.O.Box 107, Prešov
Web www.pce.sk

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.112 aktívnych dopytov, ku ktorým hľadáme dodávateľov. Zadajte telefónne číslo, zavoláme vám späť do 15 minút a nájdeme i dopyty pre vás.