Produkty (nájdených 219 produktov)

Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

Pri vypracovávaní Poh, pri vypracovávaní prevádzkového poriadku, pri riešení spôsobu zneškodňovania (zhodnocovania) odpadov, legislatíva a normy v odpadovom hospodárstve.

Predaj eko produktov - Ing. Martina Tomková

 • Lokalita : Šarišské Bohdanovce

Zber bioodpadov

 • Lokalita : 8 8 8 Trnava

Školenia / Tréningy zamestnancov

 • Lokalita : Bratislava - mestská časť Dúbravka

Odborné konzultácie a poradenstvo

 • Lokalita : Bratislava - mestská časť Dúbravka

Radikálna Ekologická Dezinfekcia Vášho príbytku O3 (ozónom)

 • Lokalita : Bratislava - mestská časť Dúbravka

ČISTENIE KOMUNIKÁCII

 • Lokalita : Bratislava-Nové Mesto

Upratovanie

 • Lokalita : Bratislava-Nové Mesto

Zimná údržba

 • Lokalita : Bratislava-Nové Mesto

Kanalizácie

 • Lokalita : Spišská Teplica

ZATEPLENIE

 • Lokalita : Spišská Teplica

STRECHY

 • Lokalita : Spišská Teplica

Odpadové hospodárstvo - Ing. Martina Tomková

 • Lokalita : Šarišské Bohdanovce

Zber oleja

 • Lokalita : 8 8 8 Trnava

Kontroly, audity a inšpekcie

 • Lokalita : Bratislava - mestská časť Dúbravka

Zvládnutie byrokratických prekážok

 • Lokalita : Bratislava - mestská časť Dúbravka

Vlašské lúpané orechy

 • Lokalita : Trnava

Komunálne služby

 • Lokalita : Bratislava-Nové Mesto

Letná údržba

 • Lokalita : Bratislava-Nové Mesto

Výkup a odvoz papiera

 • Lokalita : Bratislava-Vrakuňa

LIKVIDACIA AZBESTU

 • Lokalita : Spišská Teplica

EKOL M 11

 • Lokalita : Modra