BussContact.sk
| katalóg business firiem

Zneškodnenie Pcb a Pct

DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139 , Banská Bystrica

Odpady obsahujúce PCB (polychlórované bifenyly), alebo PCT (polychlórované terfenyly) sú extrémne nebezpečné pre životné prostredie a vyžadujú vysoko odbornú manipuláciu a špeciálne zneškodnenie.

Kontaktný formulár