BussContact.sk
| katalóg business firiem

Výroba elektrickej energie kogeneráciou

ECODUC, a.s., Kpt. Nálepku 3 , Levice

Spaľovaním metánu (zemný plyn, kalový plyn a pod.) v plynových motoroch, ktorý poháňajú generátor sa vyrába elektrická energia. V súčasnej cenovej politike SR je cena elektrickej energie vyrobenej kogeneráciou zvýhodnená, je preto výhodnejšie spaľovať plyn v kogeneračných jednotkách.

Kontaktný formulár