BussContact.sk
| katalóg business firiem

Laboratórne skúšky odpadov

EL spol. s r.o., Radlinského 17A/1575 , Spišská Nová Ves

Stanovenie škodlivín v odpade Y 19 – Y 45 (podľa vyhlášky č. 284/2001 príl.č.3.), stanovenie nebezpečných vlastností odpadov - ekotoxicita, infekčnosť, atď. (podľa vyhlášky č. 284/2001 Katalóg odpadov - príl.č.2.), stanovenie hraničných hodnôt ukazovateľov pre vodný výluh inertného odpadu atď.

Firma EL spol. s r.o.
Adresa Radlinského 17A/1575, Spišská Nová Ves
Telefónne číslo +421 905 493 317
E-mailová adresa vozar@elsro.sk

Kontaktný formulár