BussContact.sk
| katalóg business firiem

EL spol. s r.o.

Radlinského 17A/1575, Spišská Nová Ves

Odporúčaný záznam

EL spol. s r.o. je súkromná firma založená v r. 1992. Zakladatelia firmy sú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v analytickej chémii, geochémii, environmentálnej chémii, biochémii, biológii a geológii. V priebehu niekoľkých rokov svojej existencie firma postupne diverzifikovala a rozšírila aktivity na viacero segmentov trhu (geológia, ekológia, potravinárstvo, farmácia, zdravotníctvo, vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a i.) a na celé teritórium Slovenskej republiky a aj na štáty mimo EÚ. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 70 zamestnancov rôznych špecializácií, ktorých odbornosť pokrýva všetky práce zahrnuté v našich produktoch. Akreditované skúšobné laboratóriá EL spol. s r.o. sú vybavené modernou technológiou zodpovedajúcou svetovému štandardu. Kvalitné ľudské zdroje firmy umožňujú aplikovať také metódy a postupy, ktoré sú optimálne pre riešenie aktuálnych problémov našich zákazníkov. Firma má všetky potrebné osvedčenia a povolenia, úspešne sa zúčastňuje medzinárodných porovnávacích skúšok a jej produkty sú všeobecne akceptované.

Adresa Radlinského 17A/1575, Spišská Nová Ves
Telefónne číslo +421 905 493 317
E-mailová adresa vozar@elsro.sk
IČO 31652859
IČ DPH SK2020502891

Produkty firmy

Farmácia a zdravotníctvo - EL spol

Naša firma Vám ponúka naše služby pre farmáciu a zdravotníctvo. Farmaceutické skúšanie lie...

Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Podrobná analýza súčasného stavu Žp, porovnanie s požiadavkami noriem, spracovanie audítor...

Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

Pri vypracovávaní Poh, pri vypracovávaní prevádzkového poriadku, pri riešení spôsobu znešk...

Potravinárstvo, poľnohospodárstvo - EL spol

  • Lokalita: Spišská Nová Ves

Analýza pôd

  • Lokalita: Spišská Nová Ves

Monitoring skládok odpadov

  • Lokalita: Spišská Nová Ves

Mineralógia

  • Lokalita: Spišská Nová Ves

Analytika pre hydrogeológiu

  • Lokalita: Spišská Nová Ves

Analýza vôd

Kontrola kvality pitnej vody pre individuálne aj hromadné zásobovanie, analýzy prírodných...

Analýza priemyselných hnojív a kompostov

  • Lokalita: Spišská Nová Ves

Laboratórne skúšky odpadových vôd

  • Lokalita: Spišská Nová Ves

Životné prostredie - EL spol.

  • Lokalita: Spišská Nová Ves

Komplexné geochemické práce

  • Lokalita: Spišská Nová Ves

Laboratórne skúšky odpadov

  • Lokalita: Spišská Nová Ves

Kontaktný formulár