BussContact.sk
| katalóg business firiem

Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

EL spol. s r.o., Radlinského 17A/1575 , Spišská Nová Ves

Pri vypracovávaní Poh, pri vypracovávaní prevádzkového poriadku, pri riešení spôsobu zneškodňovania (zhodnocovania) odpadov, legislatíva a normy v odpadovom hospodárstve.

Firma EL spol. s r.o.
Adresa Radlinského 17A/1575, Spišská Nová Ves
Telefónne číslo +421 905 493 317
E-mailová adresa vozar@elsro.sk

Fotogaléria

Kontaktný formulár