BussContact.sk
| katalóg business firiem

Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

EL spol. s r.o., Radlinského 17A/1575 , Spišská Nová Ves

Pri vypracovávaní Poh, pri vypracovávaní prevádzkového poriadku, pri riešení spôsobu zneškodňovania (zhodnocovania) odpadov, legislatíva a normy v odpadovom hospodárstve.

Kontaktný formulár