BussContact.sk
| katalóg business firiem

Kontrola účinnosti sterilizácie a mikrobiologickej čistoty prostredia

EL spol. s r.o., Radlinského 17A/1575 , Spišská Nová Ves

Kontrola účinnosti sterilizačných prístrojov bioindikátormi (sterilizátory, horúcovzduchové sterilizátory), kontrola mikrobiologickej čistoty prostredia stermi - odber vzoriek - sterov, mikrobiologické skúšky sterov.

Kontaktný formulár