BussContact.sk
| katalóg business firiem

Kompletné odbery a skúšanie vzoriek na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie

EL spol. s r.o., Radlinského 17A/1575 , Spišská Nová Ves

Kontrola účinnosti sterilizačných prístrojov bioindikátormi (sterilizátory, horúcovzduchové sterilizátory), stery z prostredia (kvalitatívne, kvantitatívne), mikrobiologická kontrola účinnosti dezinfekčných roztokov, skúšky na sterilitu, stanovenie počtu sedimentujúcich mikróbov v ovzduší.

Kontaktný formulár