BussContact.sk
| katalóg business firiem

Analytika a pôdna mechanika pre inžiniersku geológiu

EL spol. s r.o., Radlinského 17A/1575 , Spišská Nová Ves

Stanovenie zrnitosti, Atterbergove konzistenčné medze (medza plasticity, tekutosti, index plasticity, stupeň konzistencie), obsah organických látok, obsah uhličitanov, hustota, objemnová hmotnosť.

Kontaktný formulár